Książki
24 Mrożek Biografia

Biografia Sławomira Mrożka

Wydawnictwo Literackie, Kraków 2023, ISBN978-83-08-08177-8

23. Sztuczne światła

Poezja, wyd. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2021, ISBN 978-83-8196-200-1

22. Historia literatury polskiej

Monografia naukowa, wyd. Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2019 r., ISBN 978-83-66076-14-3

21. Ciemne przejścia

Poezja, wydawca Staromiejski Dom Kultury, Warszawa 2018, ISBN 978-83-89492-90-3

20. Dyskont słów

Szkice o kulturze współczesne, wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2016 r., ISBN 978-83-64703-32-4

projekt okładki Dominika Nasiłowska-Rek

19. Żywioły

Wiersze i prozy poetyckie, wyd. Staromiejski Dom Kultury, Warszawa 2014, ISBN 978-83-89492-65-2

18. Wolny agent Umeda i druga Japonia

Biografia, Wydawnictwo Premium Robert Skrobisz, Warszawa 2013 r., ISBN 978-8389683-72-4,

współpraca "Algo" Sp. z o.o.

17.
Konik, szabelka, powieść, Świat Książki, Warszawa 2011, str. 208, ISBN 978-83-7799-015-5

więcej...

16.
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska czyli Lilka Kossak. Biografia poetki, Algo Toruń (2010). ISBN 978-83-89683-45-8

Nowe ujęcie biografii poetki, krytyczne wobec wspomnień siostry Magdaleny Samozwaniec. Opowieść o jej życiu i twrczości, przyjaźniach, miłościach. Portret epoki i środowiska.

Twarda oprawa, ilustracje, 304 strony.

więcej...

15.
Historie miłosne, Swiat Książki, Warszawa 2009.

Omówienie:

Historie miłosne, s. 152, Swiat Książki, Warszawa czerwiec 2009, ISBN 978-83-247-1602-9 Nr 6882.

Powieść złożona z krzyżujących się historii.

Swiadomość i żywioł, który potrafi być groźny niezależnie od wieku.

do nabycia w księgarni internetowej "Pętla czasu"

14. Wielka Wymiana Widoków, Green Gallery Izabela Wojciechowska, Warszawa 2008, s. 132, ISBN 978-83-922384-4-7.

Fotografie i proza, autorski projekt łączenia obrazu i tekstu.

Na książkę składa się zbiór fotografii z podróży do Afryki i po Europie, głównie - latem i jesienią 2007 roku. Nie pokazują one typowych spostrzeżeń turysty. Starają się wydobyć zagadkę tajemniczej, intensywnej obecności człowieka, nawet w miejscach, gdzie go nie widać, gdzie pozostawił po sobie jedynie wątły ślad. młe prozy, napisane specjalnie do fotografii, mówią o tym samym. O domyślnej obecności osób i ich emocjach, które wibrują w powietrzu. Tęsknota za niewidocznym, czy marzenie o czymś dalekim mogą wyczarować nowy wymiar świata. To książka do oglądania i do czytania - najlepiej wielokrotnego. I do snucia marzeń. A może jesteśmy nawet tam, gdzie nas nie ma?

więcej...

13. Literatura okresu przejściowego, PWN, Warszawa.

Omówienie:

Seria: Mała historia literatury. Ostatni, kończący serię tom obejmuje syntetyczny zarys literatury polskiej po 1975 roku. Przynosi obraz literatury polskiej podzielonej między kraj a emigrację oraz obieg cenzurowany i niezależny w skomplikowanym okresie przekształceń politycznych, które doprowadziły do transformacji ustrojowej.

Zawiera także: kalendarium.

więcej...

12.
Wielka ciekawość, Elżbieta Lempp - foto, Anna Nasiłowska - tekst. Wydawnictwo: Bosz, Olszanica 2006.

Omówienie:

Wielka ciekawość, album, ISBN 83-89747-59-6. Projekt artystyczny polegający na połączeniu tekstu i fotografii, po raz pierwszy wykorzystany na wystawie w Galerii Manggha w Krakowie w 2005 roku. 69 fotogramów czarno- białych. Tematem zdjęć są dzieci, tekst - w zasadzie opiera się na zapisach z książki Czteroletnia filozofka, choć w nowym opracowaniu i z nowymi pomysłami.

Zawiera także: wiersz Wisławy Szymborskiej “Mała dziewczynka ściąga obrus”.

Wyróżnienie w konkursie PTWK na "Najpiękniejszą Książkę Roku 2006"

projekt graficzny: Władysław Pluta

więcej...

11.
Jean-Paul Sartre i Simone de Beauvoir, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006.

Omówienie:

Jean- Paul Sartre i Simone de Beauvoir, seria: Pary, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006, s. 304, 28 ilustracji we wkładkach, ISBN 83-0803807-7.

Biografia. Przedstawia dzieje związku Simone de Beauvoir i Jean-Paul Sartre’a na tle politycznym, intelektualnym i obyczajowym XX wieku. Wykorzystuje nieznane w Polsce materiały.

więcej...

10.
Czteroletnia filozofka, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2004.

Omówienie:

Czteroletnia filozofka, s. 164, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2004, ISBN 83-08-03589-2.

Proza artystyczna. Książka składa się z zapisów rozmów z córką, towarzyszącego im dziennika oraz opowiadań.

Próba spojrzenia na świat oczami dziecka, analizy wczesnych kategorii poznawczych i języka, posługującego się poetyckimi skrótami.

więcej...

9.
Księga początku, W.A.B., Warszawa 2002.

Omówienie:

Księga początku, W.A.B., seria: Archipelagi, Warszawa 2002, s. 136, ISBN 83-88221-86-8.

Proza artystyczna. Ponowne, szersze ujęcie tematu egzystencjalnego doświadczenia porodu i macierzyństwa, zapis wczesnych etapów kształtowania się więzów z dzieckiem.

więcej...

8.
Persona liryczna, IBL, Warszawa 2000.

Omówienie:

Persona liryczna. Instytut badań Literackich PAN, Warszawa 2000, s. 304, ISBN 83-87456-50-0.

Zbiór studiów o literaturze XX wieku. Zawiera autorskie ujęcie problematyki podmiotowości w literaturze modernistycznej w perspektywie filozoficznej oraz szczegółowe studia poświęcone twórczości Kazimierza Wierzyńskiego, Jarosława Iwaszkiewicza oraz szkice o związkach między psychoanalizą a feminizmem.

Książka stała się przedmiotem przewodu habilitacyjnego, zakończonego w 2001 roku przyznaniem stopnia doktora habilitowanego.

więcej...

7.
Literatura współczesna. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych, Stentor, Warszawa 1997.

Omówienie:

Literatura współczesna. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych, s. 252 + wkładka ilustracji barwnych, ISBN 83-8608-39-9.

Książka dopuszczona do użytku szkolnego, używana w szkołach średnich do czasu reformy, znoszącej czteroletnie licea. Wznowienia.

Liczne ilustracje w tekście.

Obejmuje: zarys najważniejszych problemów literatury polskiej od 1939 roku po lata dziewięćdziesiąte. Antologia.

więcej...

6.
Domino. Traktat o narodzinach, OPEN, Warszawa 1995.

Omówienie:

Domino. Traktat o narodzinach, s. 48, OPEN, Warszawa 1995, ISBN 83-85254-32-3.

Proza artystyczna.

Książka nagrodzona w konkursie wydawniczym Fundacji Kultury i nagrodzona przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek nagrodą prozatorską.

Zapis egzystencjalnego doświadczenia związanego z narodzinami dziecka.

Tłumaczenie niemieckie: Domino. Abhandlung Über die Geburt, In: Landschaften und Luftinseln, hrg. A. Markiewicz, Deutscher Taschenbuch Verlag, MÜnchen 2000, s. 163 - 206.

więcej...

5.
Trzydziestolecie 1914- 1944, PWN Warszawa 1995.

Omówienie:

Trzydziestolecie 1914 - 1944, seria: Mała historia literatury polskiej, pod red. A. Brodzkiej i E. Sarnowskiej -Temeriusz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 116, ISBN 83-01-118661-X.

Wznowienia, w 2002 ukazało się wydanie czwarte.

Synteza literatury polskiej w okresie dwudziestolecia międzywojennego i dwóch wojen światowych. Omówienie sylwetek pisarzy, najważniejszych zjawisk i utworów.

więcej...

4.
Inny świat Gustawa Herlinga - Grudzińskiego, “Patria“, Warszawa 1994.

Omówienie:

Inny świat Gustawa Herlinga Grudzińskiego, seria: Moje lektury, s. 32, ISBN 83-86220-01-5.

Broszura przeznaczona dla nauczycieli i uczniów. Pomoc naukowa potrzebna wobec wprowadzenia nowej lektury do programów nauczania w szkołach licealnych.

więcej...

3.
Miasta, Verba, Warszawa 1993.

Omówienie:

Miasta, książka nagrodzona w konkursie wydawniczym Fundacji Kultury, s. 152, ISBN 83-850-61-34-7.

Książka ukazała się w połowie 1994 roku.

Zbiór esejów poświęconych podróżom do miast Europy w okresie transformacji ustrojowych w Europie środkowo-wschodniej w latach 1989 - 1992. Zawiera opowieści o podróżach do Moskwy, Wilna, Lwowa, Berlina, Paryża na południe Francji i do Włoch, oraz opowiadania.

więcej...

2.
Kazimierz Wierzyński, Interim, Warszawa, 1991.

Omówienie:

Kazimierz Wierzyński, Seria: Sylwetki pisarzy emigracyjnych pod redakcją T. Burka i J. Zielińskiego, s. 114, dobór ilustracji i kalendarium - P. Kądziela, ISBN 83-85083-11-1.

Sylwetka poety Kazimierza Wierzyńskiego, syntetyczne ukazanie jego całej jego twórczości i biografii, wypełniające luki w obrazie, powstałe na skutek cenzuralnych zapisów w okresie PRL.

więcej...

1.
Poezja opisowa Stanisława Trembeckiego, Ossolineum, Wrocław 1990

Omówienie:

Poezja opisowa Stanisława Trembeckiego, seria: Studia z okresu Oświecenia, pod red. E. Aleksandrowskiej, T. Kostkiewiczowej, Z. Libery, tom XXIII, s. 298, 16 ilustracji, ISBN 83-04-03349-6.

Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem doc. dr. hab. Ryszarda Przybylskiego i obroniona w Instytucie Badań Literackich PAN w maju 1988 roku. Dotyczy trzech poematów Stanisława Trembeckiego: Powązki, Polanka i Sofiówka, rozpatrywanych na tle europejskiej kariery pojęcia “poezja opisowa” i mody ogrodowej w wieku XVIII.

więcej...

home