Anna Nasiłowska
persona liryczna Persona liryczna, IBL, Warszawa 2000.

Omówienie:

Persona liryczna. Instytut badań Literackich PAN, Warszawa 2000, s. 304, ISBN 83-87456-50-0.

Zbiór studiów o literaturze XX wieku. Zawiera autorskie ujęcie problematyki podmiotowości w literaturze modernistycznej w perspektywie filozoficznej oraz szczegółowe studia poświęcone twórczości Kazimierza Wierzyńskiego, Jarosława Iwaszkiewicza oraz szkice o związkach między psychoanalizą a feminizmem.

SPIS TREŚCI

Od autorki 5

I. PODMIOT I LIRYKA 9

HISTORIA MODERNISTYCZNEGO PODMIOTU 11

Kto mówi? 11

Liryzm romantyczny 22

Modernizm liryczny 32

Świadomość bezpośrednia 42

LIRYZM I LIRYKA 55

ZNACZENIE SYMBOLIZMU 77

II. W STRONĘ WIERZYŃSKIEGO 91

DLACZEGO O WIERZYŃSKIM? 93

WIERZYŃSKI I IDEOLOGIA SANACJI 107

ROMANTYZM WRZEŚNIOWY I FORMY POŚREDNIE 125

PRZEMIANY W POWOJENNEJ POEZJI WIERZYŃSKIEGO 145

Po wojnie 145

Utopia sztuki 150

Znaczenie lisa 154

Ponad subiektywizmem 159

"Ukryta wibracja" 166

III. W STRONĘ IWASZKIEWICZA 171

STARY POETA 173

Mistrz 173

Trudne obowiązki patriotyczne 177

Przebrania i mundury 188

Kodeks honorowy 190

Postscriptum 192

INSTYNKT I MOWA. (Wokół dziennika mowy dzieci Anny Iwaszkiewiczowej) 197

MIĘDZY ANNĄ A JAROSŁAWEM. (Młyn nad Utratą w świetle korespondencji Iwaszkiewiczów) 213

Potrzeba pnia duchowego 213

Kręta rzeka Utrata 203

Poetyckie wyznanie wiary 226

MUZA WSPÓŁCZESNA 233

IV. PSYCHOANALIZA I FEMINIZM 251

PSYCHOANALITYK I DUSZA SŁOWACKIEGO 253

NATURA JAKO ŹRÓDŁO CIERPIEŃ 269

FEMINIZM I PSYCHOANALIZA - UCIECZKA OD 0OPOZYCJI 279

Nota bibliograficzna 293

Indeks nazwisk 295

indeks książek