Anna Nasiłowska
inny swiat Inny świat Gustawa Herlinga - Grudzińskiego, “Patria“, Warszawa 1994.

Omówienie:

Inny świat Gustawa Herlinga Grudzińskiego, seria: Moje lektury, s. 32, ISBN 83-86220-01-5.

indeks książek