Bogdan Szymanik (z lewej) wydawca albumu

stoisko wydawnictwa BOSZ na Targach Książki 20 maja 2007 w PKiN w Warszawie